Psychologenpraktijk Valkenburg a/d Geul

Psychologische Behandeling

Psychotherapie

Alle vormen van behandeling aan jongeren en volwassenen worden georganiseerd vanuit een (cognitief) gedragstherapeutisch perspectief waarbij de hulpvraag van de cliënt het uitgangspunt van de zorg vormt. Vormen van hulp zijn:

Individuele psychotherapie, zoals Acceptance en Commitment therapie, EMDR therapie en schemagerichte therapie. Bij voldoende vraag worden groepspsychotherapieën en -trainingen verzorgd.

De (cognitieve) gedragstherapie grijpt in op zowel het gedrag als op het denken, werkt dikwijls met huiswerkopdrachten en kent over het algemeen een gestructureerde aanpak. De cliënt leert om anders tegen problematische situaties aan te kijken en er anders mee om te gaan. Voor veel emotionele stoornissen zijn (conform de landelijke richtlijnen) specifieke cognitief-gedragstherapeutische procedures ontwikkeld. EMDR therapie wordt -als eerste keuze behandeling- ingezet bij Posttraumatische stress stoornis en trauma gerelateerde problematiek. Daarnaast laat recent wetenschappelijk onderzoek zien dat EMDR ook succesvol bij andere psychische en psychiatrische stoornissen kan worden ingezet (zoals bij fobieën, paniekstoornis en obsessief compulsieve stoornissen). In samenspraak met de cliënt wordt een behandelplan voorbereid en opgesteld.  

Psychodiagnostiek

Psychodiagnostische onderzoeken worden verricht bij vragen op het gebied van ( uitgebreidere ) diagnostiek en behandeling. Vormen van onderzoek ten behoeve van de diagnostiek zijn:

* Persoonlijkheidsonderzoek

* Belevingsonderzoek

Het diagnostisch onderzoek resulteert in een advies. dit advies kan het vertrekpunt zijn van een psychologische behandeling of psychotherapie.

For the past 33 years, I have looked in the mirror every morning and askes myself; "If today were the last of my life, would I want to do what I am about to do today?"And whenever the answer has been NO for too many days in a row, I know I need to change something.  

Steve Jobs


Copyright Allstimula© 2013. All Rights Reserved.