Psychologenpraktijk Valkenburg a/d Geul

Wij bieden psychodiagnostiek, psychologische behandelingen en psychotherapie aan mensen van alle leeftijden die verwezen zijn voor Basis Generalistische en Specialistische GGZ hulp.
Wij bieden hulp bij de volgende psychische klachten:

  • stemmingsstoornissen (o.a. depressie)
  • angststoornissen (o.a. fobieën, dwanggedachten of –handelingen, paniekstoornis)
  • werkgerelateerde problemen en burnout
  • trauma’s
  • seksueel geweldservaringen/ seksueel misbruik
  • rouwproblematiek
  • persoonlijkheidsproblematiek
  • eetstoornissen (o.a. boulimia, binge eating, anorexia nervosa)

In sommige gevallen is echter andere hulp ( bijv. Algemeen Maatschappelijk Werk of RIAGG) meer aangewezen. Wij zullen u dan adviseren waar u het best naar toe kunt gaan.

Kosten

Psychotherapie / specialistische GGZ zorg alsmede Basis Generalistische GGZ zorg worden, op verwijzing door huisarts / medisch specialist/ klinisch psycholoog of psychotherapeut, volledig vergoed door de ziektekostenverzekering. Daar de behandelingen volledig worden vergoed door de Basisverzekering dient u uiteraard rekening te houden met het eigen risico van uw ziektekostenverzekering!

Privacy

Wij werken volgens de beroepscode van de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie ( NVP ) en het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP). Alles wat u bespreekt, is vertrouwelijk en zonder uw (schriftelijke) toestemming doen wij geen mededelingen aan derden. Na de intake en behandeling is het gebruikelijk om de huisarts (meestal de verwijzer) te informeren over het intakeonderzoek, het eventueel aanvullend psychologisch onderzoek, de diagnose, het behandelplan en de resultaten. Als u daar bezwaar tegen heeft, kunt u dat kenbaar maken.

I'd rather regret the things I've done than regret the things I haven't done.


Copyright Allstimula© 2013. All Rights Reserved.